Madalieva, Z., & E. Kudrjavceva. " О взаимосвязи направленности мотивационного профиля и ролевых особенностей продавцов. Сатушылардың мотивациялық бейіндегі, бағыты мен рөлдік ерекшеліктер арасындағы қарым-қатынас туралы.." Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии [Онлайн], 54.3 (2015): n. pag. Веб. 8 May. 2021