Madalieva, Z., & Kudrjavceva, E. (2015). О взаимосвязи направленности мотивационного профиля и ролевых особенностей продавцов. Сатушылардың мотивациялық бейіндегі, бағыты мен рөлдік ерекшеліктер арасындағы қарым-қатынас туралы.. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, 54(3). Получено с https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/156