Кәсіпорындармен әлеуметтік есеп берудің институционалды негіздері

  • Бейсенова Айгуль

Аннотация

Бұл мақалада әлеуметтік есептіліктің қалыптасуының институционалды негіздері қарастырылады. Әлеуметтік есептілік кәсіпорынның қызметін мықты даму пәні, көбіне экологиялық қауіпсіздікпен, еңбектің жемісті жағдайында, еңбектің қауіпсіздігі, жергілікті топтарды дамыту, стейкхолдерлердің жұмысы және қызығушылық есебі арқылы талданады. Әрбір кәсіпорын ұжымдық әлеуметтік жауапкершілікті өткізу туралы өз бетінше шешім қабылдайды. Халықаралық стандартты есептерді әлеуметтік жауапкершілік бойынша ратификациялау кәсіпорындарды ұсынылған талаптар бойынша қалыптастыруға мәжбүр етеді. Осындай ақпараттарда өз кезегінде кәсіпорынның әлеуметтік саясаты және қоғамдық қызығушылығымен жүргізілетін деңгейді көрсетеді. Әлеуметтік есептелік тұжырымында компанияның күн тәртібі өзгереді. Бірінші кезекте компаниялар жауапкершілікті, кейін айқын болуы керек, ал қазір тағы бір фактор қосылды: компаниялар жауапкершіліктен және айқындылықтан бөлек өзінің қызметі туралы стейкхолдерлердің алдында есеп беруі керек. 20 жыл бұрынғы жағдайдың қандай болғанымен салыстырғанда, халықаралық ірі компаниялардың күн тәртібі одан да күрделі бола түсті. Заманауи компаниялардың алдында тұрған негізгі сұрақтар қатарына жаһандану, бала еңбегі, жынысына қарамастан бірдей мүмкіндіктер, нәсіл және дін, түрлілік, жемқорлықпен және коррупциямен күрес, жаңа технологиялар, тіпті соғыс және қару-жарақтар, терроризммен күрес сұрақтары жатады. Мұның барлығы компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.
Түйін сөздер: кәсіпорындар, әлеуметтік есеп, әлеуметтік жауапкершілік, әлеуметтік саясат.
Опубликована
2017-09-25
Как цитировать
АЙГУЛЬ, Бейсенова. Кәсіпорындармен әлеуметтік есеп берудің институционалды негіздері. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, [S.l.], v. 61, n. 2, sep. 2017. ISSN 2617-7552. Доступно на: <http://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/753>. Дата доступа: 14 nov. 2018